fbpx

Oferta

Kursy dla uczniów kl. 4-8 szkół podstawowych

poziomy A1 - B2

Kursy prowadzone są 2 x w tygodniu. Grupy liczą 3-6 osób. Na zajęciach rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Już od poziomu podstawowego kładziemy nacisk na komunikację ustną i rozwój słownictwa. 

Program kursu opartu jest na podręcznikach wydawnictwa Pearson. Gramatyka wprowadzana jest w przystępny, nieprzeładowany sposób. Wszystkie elementy języka zintegrowane są w lekcje tematyczne. Kursant korzysta z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, gdzie kolejne zagadnienia są uporządkowane. Systematyczne powtórki, prace domowe i testy ugruntowują zdobywaną wiedzę i sprawiają że kolejne porcje materiału zapadają na stałe w pamięci uczniów. Zajęcia wzbogacane są w materiały z zasobów nauczycielskich – które dodatkowo aktywizują uczniów od strony komunikacyjnej. Poza podręcznikiem kursowym lektorzy korzystają z wielu nowoczesnych narzędzi online, takich jak quizlet i kahoot. Na zajęciach korzystamy z elektronicznych wersji podręczników i bogactwa materiałów online – stacjonarnie za pomocą tablicy interaktywnej, na zajęciach online poprzez udostępnianie ekranu lektora w zoom.

Kursy dla młodzieży

poziomy A2 - C1

Kursy prowadzone są 2 x w tygodniu. Grupy liczą 3-6 osób. Na zajęciach rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Kładziemy nacisk na komunikację ustną i rozwój słownictwa oraz trening zadań egzaminacyjnych.

Program kursu opartu jest na podręcznikach wydawnictwa Oxford. Gramatyka wprowadzana jest w przystępny, nieprzeładowany sposób. Wszystkie elementy języka zintegrowane są w lekcje tematyczne. Kursant korzysta z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, gdzie kolejne zagadnienia są uporządkowane. Systematyczne powtórki, prace domowe i testy ugruntowują zdobywaną wiedzę i sprawiają że kolejne porcje materiału zapadają na stałe w pamięci uczniów. Zajęcia wzbogacane są w materiały z zasobów nauczycielskich – które dodatkowo aktywizują uczniów od strony komunikacyjnej. Poza podręcznikiem kursowym lektorzy korzystają z wielu nowoczesnych narzędzi online, takich jak quizlet i kahoot. Na zajęciach korzystamy z elektronicznych wersji podręczników i bogactwa materiałów online – stacjonarnie za pomocą tablicy interaktywnej, na zajęciach online poprzez udostępnianie ekranu lektora w zoom.

Kursy maturalne

matura podstawowa i rozszerzona

Kursy prowadzone są 2 x w tygodniu po 60 min lub 1 x w tygodniu 90 min przez 8 miesięcy od września do kwietnia. Grupy liczą 3-6 osób. Na zajęciach uczniowie przygotowują się do zdawania matury na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym oraz do egzaminu ustnego.

Kurs oparty jest na autorskim programie przygotowanym przez lektora prowadzącego . W trakcie zajęć kursanci powtarzają materiał poprzez ćwiczenia, które przybierają formę przykładowych zadań egzaminacyjnych. Kursanci rozwiązują przykładowe zestawy oraz  autentyczne arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. Kursanci poznają  procedury egzaminu, uczą się zarządzać czasem oraz ćwiczą techniki  rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.  Uzupełnieniem kursu są próbne egzaminy pisemne i ustne. Kursy prowadzone lub nadzorowane przez egzaminatora CKE.

Kursy dla ósmoklasistów

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Kursy prowadzone są 2 x w tygodniu po 60 min lub 1 x w tygodniu 60 lub 90 min. Grupy liczą 3-6 osób. Na zajęciach uczniowie przygotowują się do zdawania egzaminu ósmoklasisty oraz rozwijają swój ogólny poziom znajomości języka.

Kurs oparty jest na autorskim programie przygotowanym przez lektora prowadzącego . W trakcie zajęć kursanci powtarzają materiał poprzez ćwiczenia, które przybierają formę przykładowych zadań egzaminacyjnych. Kursanci rozwiązują przykładowe zestawy oraz  autentyczne arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. Kursanci poznają  procedury egzaminu, uczą się zarządzać czasem oraz ćwiczą techniki  rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.  Uzupełnieniem kursu są próbne egzaminy pisemne. Kursy prowadzone lub nadzorowane przez egzaminatora CKE.

Kursy standardowe dla dorosłych

poziomy A1 - C1

Kursy standardowe to najpopularniejszy rodzaj kursu językowego. Są one przeznaczone dla studentów i dorosłych. Na zajęciach rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Już od poziomu podstawowego kładziemy nacisk na komunikację ustną i rozwój słownictwa. 

Gramatyka wprowadzana jest w przystępny, nieprzeładowany sposób. Wszystkie elementy języka zintegrowane są w lekcje tematyczne. Kursant korzysta z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, gdzie kolejne zagadnienia są uporządkowane. Systematyczne powtórki, prace domowe i testy ugruntowują zdobywaną wiedzę i sprawiają że kolejne porcje materiału zapadają na stałe w pamięci uczniów. Zajęcia wzbogacane są w materiały z zasobów nauczycielskich – które dodatkowo aktywizują uczniów od strony komunikacyjnej. Poza podręcznikiem kursowym lektorzy korzystają z wielu nowoczesnych narzędzi online, takich jak quizlet i kahoot. Na zajęciach korzystamy z elektronicznych wersji podręczników i bogactwa materiałów online – stacjonarnie za pomocą tablicy interaktywnej, na zajęciach online poprzez udostępnianie ekranu lektora w zoom.

Konwersacje dla dorosłych

poziomy B1 - C1

Kursy konwersacyjne przeznaczone są dla osób, które chcą przełamać barierę posługiwania się językiem mówionym, tych którzy potrzebują angielskiego w pracy, podróżach lub po prostu nie chcą stracić kontaktu z  językiem.

Kursy oparte są o materiały stymulujące do wyrażania opinii, dyskusji np. filmiki z youtube, artykuły prasowe, tematyczne zestawy ilustracji i fragmentów tekstu dotyczące problemów życia codziennego, bieżących  wydarzeń ze świata. Poza mówieniem kursanci ćwiczą umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także  opanowują słownictwo i przydatne zwroty. Zajęcia mają charakter tematyczny. Na każdej lekcji omawiamy uniwersalne zagadnienia, które nie wymagają wcześniejszego przygotowania. Lekcje są bezstresowe i odprężające. Panuje tu miła, przyjazna atmosfera. Każdy może podzielić się swoją opinią i doświadczeniem życiowym. Idealne rozwiązanie dla osób zapracowanych – nie zadajemy prac domowych ani nie robimy testów.

Kursy dla dzieci

uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

Kursy prowadzone są 2 x w tygodniu po 45 min lub 1 x w tygodniu 60 min. Grupy liczą 3-6 osób. Kurs bazuje na podręczniku wydawnictwa Pearson bardzo mocno angażując uczniów w naukę i językową zabawę. Ucząc się języka, dzieci poznają świat i zdobywają kompetencje 21 wieku.

Program kursu opartu jest na podręcznikach wydawnictwa Pearson. Na zajęciach efektywna nauka łączona jest z elementami gier i zabaw. Wykorzystywane są metody i materiały aktywizujące wizualnie, słuchowo i ruchowo. Zajęcia są bezstresowe. Lektorzy kreują przyjazną atmosferę, otaczają każde dziecko opieką i indywidualnie je mobilizują. 

Zajęcia indywidualne

korepetycje i kursy ogólne

Kursy prowadzone są 1 lub 2 x w tygodniu. Zajęcia przeznaczone głównie dla osób o niestandardowym tempie pracy lub potrzebach.

Zajęcia indywidualne przybierają różną formę. Często są to tzw korepetycje czyli pomoc w opanowaniu materiału szkolnego, lub powtórki przed egzaminami. Takie zajęcia przydają się też uczniom o niestandardowym tempie pracy – wolniejszym lub dużo szybszym niż w przypadku grup. wielu dorosłych ma też nienormowany czas pracy, co uniemożliwia im dostosowanie się do stałych godzin zajęć kursowych – dla tych osób proponujemy zajęcia indywidualne w godzinach przedpołudniowych, których terminy są “ruchome”.

Zajęcia online

dzieci, młodzież, dorośli

Lekcje odbywają się na specjalnej platformie dedykowanej do prowadzenia takich zajęć – ZOOM. Wszystkie zajęcia z naszej oferty mogą być prowadzone w formie online.

Dzięki funkcjonalności aplikacji oraz tego że nasze lekcje od zawsze opierają się na wykorzystywaniu technologii (elektroniczne podręczniki, quizy online) efektywność zajęć pomimo zdalnej formy jest zachowana w 100%. Uczysz się w grupie lub indywidualnie nie wychodząc z domu. Jedyne czego potrzebujesz to laptop lub telefon i stabilny internet. Więcej o tym jak uczymy online dowiesz się tu.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Sprawdź nasz aktualny grafik zajęć